Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Kamień budowlany w świecie
Learning outcome:
Student potrafi zaprojektować i zorganizować prace geologiczne, obejmujące identyfikację kamienia i ocenę możliwości jego wykorzystania, a także przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego
Connections with FLO:
  • GG2A_U04
    Potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionej prezentacji
  • GG2A_U07
    Potrafi zaprojektować i zorganizować prace geologiczne oraz przygotować projekt (dokumentację) badań geologicznych.