Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Metody badań kruszyw mineralnych
Learning outcome:
Student ma pogłębioną wiedzę niezbędną do wykonywania specjalistycznych obliczeń z zakresu właściwości fizyczno-mechanicznych skał
Connections with FLO:
  • GG2A_W02
    Ma pogłębioną wiedzę niezbędną do wykonywania specjalistycznych obliczeń z zakresu geologii i prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów geologicznych.