Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Metody badań kruszyw mineralnych
Learning outcome:
Student ma wiedzę w zakresie możliwości wykorzystania kopalin do produkcji kruszyw
Connections with FLO:
  • GG2A_W07
    Ma wiedzę w zakresie możliwości wydobycia, przeróbki i wykorzystania kopalin, a także metod ich ochrony.