Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Management of the environment
Learning outcome:
Student ma podstawową wiedzę o systemach zarządzania środowiskowego według ISO 14 000 oraz EMAS oraz o systemach zarządzania jakością, o etapach wdrażania takich systemów oraz o korzyściach z ich zastosowania.
Connections with FLO:
 • OS2A_W01
  Rozumie złożone zjawiska i procesy przyrodnicze.
 • OS2A_W04
  Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o Ziemi umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie.
 • OS2A_W08
  Ma wiedzę dotyczącą rozwiązywania problemów ochrony środowiska.
 • OS2A_W20
  Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej.