Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Management of the environment
Learning outcome:
Student ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej w popularyzowaniu osiągnięć nauki i praktyki w zakresie zarządzania środowiskiem.
Connections with FLO:
  • OS2A_K01
    Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
  • OS2A_K09
    Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.