Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Active tourism
Learning outcome:
Rozumie podstawowe zagadnienia związane z rodzajami turystyki kwalifikowanej
Connections with FLO:
  • TR1A_W02
    Ma podstawową, uporządkowaną i opanowaną wiedzę i terminologię dotyczącą turystyki i rekreacji wraz z wybranymi elementami wiedzy z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych, rolniczych i kulturze fizycznej
  • TR1A_W07
    Zna i rozumie potrzeby, czynniki, procesy i struktury kształtujące rozwój sektorów turystyki i dziedzin komplementarnych