Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Active tourism
Learning outcome:
Zna podstawowe rodzaje turystyki kwalifikowanej
Connections with FLO:
  • TR1A_W07
    Zna i rozumie potrzeby, czynniki, procesy i struktury kształtujące rozwój sektorów turystyki i dziedzin komplementarnych