Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Przedmiot humanistyczny 2
Learning outcome:
Ma elementarną wiedzę na temat ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego i potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Connections with FLO:
  • EZ1A_W13
    The graduate has elementary knowledge on the industrial property and copyright protection, and is able to use patent information resources