Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Hydrogeology
Learning outcome:
Ma szczegółową wiedzę na temat pięter i poziomów wodonośnych. Rozumie zależność pomiędzy właściwościami skał i parametrami hydrogeologicznymi a filtracją wód podziemnych.
Connections with FLO:
  • EZ1A_W08
    The graduate has sufficient knowledge of computer science to describe, simulate and model hydrocarbon deposits, water and low- and high- temperature geothermal energy
  • EZ1A_W09
    The graduate has knowledge of meteorology, climatology, hydrology, hydrogeology and environmental protection, allowing for analysis of the possible use of available renewable energy sources