Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Hydrogeology
Learning outcome:
Ma szczegółową wiedzę na temat zasad i metod realizacji podstawowych pomiarów hydrogeologicznych i interpretacji ich wyników. Zna podstawowe charakterystyki procesów infiltracji, filtracji i migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych (adwekcja, dyspersja, sorpcja).
Connections with FLO:
  • EZ1A_W08
    The graduate has sufficient knowledge of computer science to describe, simulate and model hydrocarbon deposits, water and low- and high- temperature geothermal energy
  • EZ1A_W09
    The graduate has knowledge of meteorology, climatology, hydrology, hydrogeology and environmental protection, allowing for analysis of the possible use of available renewable energy sources