Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Hydrogeology
Learning outcome:
Zna ogólną charakterystykę chemiczną wód podziemnych. Przeprowadza proste interpretacje analiz chemicznych wód. Rozumie problem zanieczyszczenia wód przy wskazaniu ognisk zanieczyszczeń. Zna podstawowe metody remediacji środowiska gruntowo-wodnego.
Connections with FLO:
  • EZ1A_W08
    The graduate has sufficient knowledge of computer science to describe, simulate and model hydrocarbon deposits, water and low- and high- temperature geothermal energy
  • EZ1A_W09
    The graduate has knowledge of meteorology, climatology, hydrology, hydrogeology and environmental protection, allowing for analysis of the possible use of available renewable energy sources