Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Engineering project
Learning outcome:
Zna podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej i przemysłowej wynikające z uregulowań prawnych, niezbędne przy korzystaniu z materiałów publikowanych i udostępnionych w celu napisania pracy magisterskiej; zna zasady prawidłowego cytowania źródeł informacji i wiedzy
Connections with FLO:
  • EZ1A_W13
    The graduate has elementary knowledge on the industrial property and copyright protection, and is able to use patent information resources