Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Hydrogeology
Learning outcome:
Rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy z zakresu hydrogeologii oraz uaktualniania wiadomości z literatury naukowej, czasopism fachowych (krajowych i zagranicznych).
Connections with FLO:
  • EZ1A_K01
    The graduate understands the importance of lifelong learning and is familiar with the continuous training programs (courses, postgraduate studies, second-cycle studies), including self and group learning