Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Surface geochemistry
Learning outcome:
Student zna rolę i znaczenie powierzchniowych badań geochemicznych w prospekcji naftowej i ochronie środowiska
Connections with FLO:
  • EZ1A_W04
    The graduate has knowledge of technologies used to reduce energy consumption and to protect the environment