Module learning outcome data:
Code:
M_U004
Category:
Skills
Module:
Environmental risk assessment
Learning outcome:
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, Internetu (również w języku angielskim) w zakresie analizy ryzyka środowiskowego; wykorzystuje uzyskane informacje, w celu rozwiązania problemu podanego w projekcie, formułuje i uzasadnia zaproponowane przez siebie rozwiązania
Connections with FLO:
  • EZ1A_U10
    The graduate is able to broaden his knowledge by studying professional literature and is able to use the scientific and technical language