Module learning outcome data:
Code:
M_U005
Category:
Skills
Module:
Environmental risk assessment
Learning outcome:
potrafi wykonać projekt analizy ryzyka opierający sie na obliczeniu wartości ryzyka oraz przygotować tekst omówienia uzyskanych wyników
Connections with FLO:
  • EZ1A_U09
    The graduate can prepare, both in Polish and in English, a presentation containing the possible solutions to the addressed problem and prepare the necessary technical documentation