Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Environmental risk assessment
Learning outcome:
potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom wykonanej analizy ryzyka
Connections with FLO:
  • EZ1A_U08
    The graduate can prepare and deliver a short presentation on the studied issues, both in Polish and in English