Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Zastosowanie zobrazowań SAR w ochronie środowiska
Learning outcome:
Student wyjaśnia specyfikę metod: InSAR, DInSAR, PSInSAR oraz PolSAR.
Connections with FLO:
  • OS2A_W12
    Ma wiedzę w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie nauk o Ziemi.