Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Formation of a tourism product
Learning outcome:
Uczy się zdobywać podstawową wiedzę z zakresu tworzenia produktu turystycznego
Connections with FLO:
  • TR1A_U03
    Potrafi określić elementy składowe oferty turystycznej dla różnych segmentów rynku turystycznego
  • TR1A_K06
    Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności