Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Formation of a tourism product
Learning outcome:
Zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z tworzeniem produktu turystycznego
Connections with FLO:
  • TR1A_W02
    Ma podstawową, uporządkowaną i opanowaną wiedzę i terminologię dotyczącą turystyki i rekreacji wraz z wybranymi elementami wiedzy z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych, rolniczych i kulturze fizycznej