Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Formation of a tourism product
Learning outcome:
Potrafi analizować podstawowe zagadnienia dotyczące tworzenia produktu turystycznego
Connections with FLO:
  • TR1A_W12
    Zna podstawowe metody i narzędzia badawcze służące do ilościowego i jakościowego opisu zjawisk zachodzących w turystyce