Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Formation of a tourism product
Learning outcome:
Potrafi posługiwać się zdobytą wiedzą i samodzielnie tworzyć produkt turystyczny
Connections with FLO:
  • TR1A_U06
    Potrafi identyfikować możliwe zagrożenia w procesie organizacji i obsługdze ruchu turystycznego i podróżniczego na różnych etapach świadczenia usług
  • TR1A_U12
    Potrafi dostosować swoje kwalifikacje do potrzeb różnych form ruchu turystycznego