Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 150 godzin dla studiów inżynierskich - semestr 1/4
Learning outcome:
Potrafi napisać zrozumiały tekst informacyjny i argumentacyjny z zakresu studiowanego kierunku studiów, prowadzić korespondencję typową dla środowiska pracy oraz korzystać samodzielnie z materiałów dydaktycznych.
Connections with FLO:
  • EZ1A_U08
    The graduate can prepare and deliver a short presentation on the studied issues, both in Polish and in English
  • EZ1A_U09
    The graduate can prepare, both in Polish and in English, a presentation containing the possible solutions to the addressed problem and prepare the necessary technical documentation