Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Climates of the Earth and their impact on tourism
Learning outcome:
Student ma wiedzę w zakresie podstawowych elementów klimatu i ich czasowo-przestrzennego zróżnicowania w wybranych krajach świata
Connections with FLO:
  • TR1A_W02
    Ma podstawową, uporządkowaną i opanowaną wiedzę i terminologię dotyczącą turystyki i rekreacji wraz z wybranymi elementami wiedzy z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych, rolniczych i kulturze fizycznej