Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Well test design and interpretatin
Learning outcome:
Ma szczegółową wiedzę w zakresie metod analitycznych i numerycznych stosowianych w interpretacji wynków próbnych pompowań. W pełni rozumie przebieg oraz uwarunkowania fizyczne i matematyczne interpretowanego badania/procesu.
Connections with FLO:
  • GG2A_W01
    Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu niektórych działów matematyki, fizyki, chemii oraz geologii niezbędną do opisu i analizy zjawisk zachodzących na powierzchni Ziemi oraz jej wnętrzu i przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu górnictwa i geologii stosowanej.
  • GG2A_W02
    Ma pogłębioną wiedzę niezbędną do wykonywania specjalistycznych obliczeń z zakresu geologii i prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów geologicznych.