Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Well test design and interpretatin
Learning outcome:
Zna metody interpretacji próbnych pompowań w zróżnicowanych warunkach hydrogeologicznych. Zna zasady wykorzystania oprogramowania specjalistycznego dla interpretacji wyników próbnego pompowania.
Connections with FLO:
  • GG2A_W02
    Ma pogłębioną wiedzę niezbędną do wykonywania specjalistycznych obliczeń z zakresu geologii i prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów geologicznych.
  • GG2A_W03
    Ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych wykorzystywanych w naukach geologicznych.
  • GG2A_W04
    Ma wiedzę w zakresie zasad i metod planowania badań geologicznych z wykorzystaniem odpowiednich technik i narzędzi badawczych.