Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Well test design and interpretatin
Learning outcome:
Ma szczegółową wiedzę w zakresie czynników hydrogeologicznych wpływajacych na przebieg próbnego pompowania. Zna i rozumie sens fizyczny parametrów hydrogeologicznych uzyskanych w wyniku interpretacji próbnego pompowania.
Connections with FLO:
  • GG2A_W05
    Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk geologicznych i górniczych, umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie oraz możliwości zastosowania ich w działaniach praktycznych.
  • GG2A_W06
    Ma wiedzę w zakresie metodyki badań, poszukiwań i dokumentowania kopalin.
  • GG2A_W08
    Ma podstawową wiedzę na temat wpływu procesów geologicznych i działalności geologiczno-górniczej na środowisko.