Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Well test design and interpretatin
Learning outcome:
Potrafi zaprojektować odpowiednio dobrane do zróznicowanych warunków hydrogeologicznych badanie, typu próbnego pompowania. Potrafi wykonać lub dozorowac zaprojektowane badanie.
Connections with FLO:
 • GG2A_U01
  Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, również w języku obcym, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
 • GG2A_U02
  Potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania, potrafi kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie; używając w komunikacji również języka obcego.
 • GG2A_U03
  Potrafi opracować dokumentację dotyczącą wyników realizacji zadania projektowego lub badawczego i przygotować opracowanie zawierające omówienie wyników tego zadania.
 • GG2A_U04
  Potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionej prezentacji
 • GG2A_U07
  Potrafi zaprojektować i zorganizować prace geologiczne oraz przygotować projekt (dokumentację) badań geologicznych.
 • GG2A_U08
  Potrafi zaprojektować systemy udostępniania i eksploatacji złóż kopalin, korzystając ze specjalistycznego oprogramowania.
 • GG2A_U09
  Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk geologicznych i potrafi zastosować je w praktyce inżynierskiej także za pomocą technik i narzędzi informatycznych.
 • GG2A_U11
  Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich z zakresu górnictwa i geologii.
 • GG2A_U17
  Potrafi zidentyfikować i podać specyfikację złożonych zadań inżynierskich stosowanych w geologii i górnictwie.