Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Well test design and interpretatin
Learning outcome:
Posiada umiejetności wiarygodnej i nowoczesnej interpretacji wyników próbnych pompowań przy uzyciu metod anlitycznych oraz specjalistycznego oprogramowania. Potrafi dokonac krytycznej analizy uzyskanych wyników oraz zaproponowac odpowiednią metodę ich interpretacji.
Connections with FLO:
 • GG2A_U03
  Potrafi opracować dokumentację dotyczącą wyników realizacji zadania projektowego lub badawczego i przygotować opracowanie zawierające omówienie wyników tego zadania.
 • GG2A_U09
  Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk geologicznych i potrafi zastosować je w praktyce inżynierskiej także za pomocą technik i narzędzi informatycznych.
 • GG2A_U10
  Potrafi formułować oraz - wykorzystując odpowiednie narzędzia analityczne i symulacyjne - testować hipotezy związane z problematyką geologiczno-górniczą i związane z tym proste problemy badawcze.
 • GG2A_U14
  Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.
 • GG2A_U15
  Potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu geologii stosowanej i górnictwa, a także wybrać oraz zastosować właściwą metodę i narzędzia.
 • GG2A_U18
  Potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne oraz fizyczne do projektowania prac geologiczno-górniczych, a także analizy ich wyników.
 • GG2A_U19
  Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć technicznych i technologicznych z zakresu górnictwa i geologii.