Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Fieldwork of geology
Learning outcome:
Student jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i innych osób podczas zajęć w terenie. Umie postępować w stanach zagrożenia.
Connections with FLO:
  • EZ1A_K05
    The graduate can assess the risks associated with the profession; can act in emergency situations