Module learning outcome data:
Code:
M_U004
Category:
Skills
Module:
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 150 godzin dla studiów inżynierskich - semestr 4/4
Learning outcome:
Rozumie dłuższe, nawet skomplikowane wypowiedzi pisemne i ustne np. wykłady i prezentacje pod warunkiem, że dotyczą studiowanego kierunku lub spraw bieżących oraz potrafi interpretować uzyskane wiadomości.
Connections with FLO:
  • EZ1A_U08
    The graduate can prepare and deliver a short presentation on the studied issues, both in Polish and in English
  • EZ1A_U09
    The graduate can prepare, both in Polish and in English, a presentation containing the possible solutions to the addressed problem and prepare the necessary technical documentation