Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Information systems and promotion in tourism
Learning outcome:
Student potrafi zaprojektować relacyjną bazę danych, zaprojektować i wykonać tabele, manipulować danymi, tworzyć relacje, normalizować tabele, tworzyć kwerendy wybierające, krzyżowe i funkcjonalne oraz posługiwać się sprzężeniami
Connections with FLO:
  • TR1A_U15
    Potrafi posługiwać się typowymi narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w zarządzaniu i pracy biurowej