Module learning outcome data:
Code:
M_U009
Category:
Skills
Module:
Podstawy finansowania przedsiębiorstwa
Learning outcome:
Wyjaśnia istotę bieżących decyzji finansowych, potrafi optymalizować poziom zapasów, należności, gotówki w przedsiębiorstwie
Connections with FLO:
  • TR1A_U08
    Umie zastosować zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę ze studiowanej dyscypliny
  • TR1A_K07
    zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu studiowanej dyscypliny