Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Podstawy finansowania przedsiębiorstwa
Learning outcome:
Potrafi samodzielnie zastosować proste i dyskontowe metody oceny efektywności inwestycji, posiada wiedze z zakresu wad, zalet stosowania tych metod
Connections with FLO:
  • TR1A_W11
    Zna podstawowe uwarunkowania podejmowania działalności gospodarczej w turystyce, rekreacji i usługach czasu wolnego
  • TR1A_U08
    Umie zastosować zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę ze studiowanej dyscypliny
  • TR1A_K07
    zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu studiowanej dyscypliny