Module learning outcome data:
Code:
M_U011
Category:
Skills
Module:
Podstawy finansowania przedsiębiorstwa
Learning outcome:
Potrafi samodzielnie ocenić sytuację finansową jednostki i na tej podstawie opracować plan finansowy
Connections with FLO:
  • TR1A_U08
    Umie zastosować zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę ze studiowanej dyscypliny
  • TR1A_K04
    Prawidłowo identyfikuje, ocenia i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
  • TR1A_K07
    zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu studiowanej dyscypliny