Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Natural basics of therapeutic tourism
Learning outcome:
Uczy się zdobywać podstawową wiedzę z zakresu walorów przyrodniczych
Connections with FLO:
  • TR1A_W08
    Ma elementarną wiedzę o walorach i atrakcjach przyrodniczych, kulturowych, techniczno–inżynieryjnych, ekologicznych, społeczno-politycznych, sportowo-rekreacyjnych i prozdrowotnych, będących elementem struktury turystyki