Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Natural basics of therapeutic tourism
Learning outcome:
Zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z przyrodą i turystyką leczniczą
Connections with FLO:
  • TR1A_W02
    Ma podstawową, uporządkowaną i opanowaną wiedzę i terminologię dotyczącą turystyki i rekreacji wraz z wybranymi elementami wiedzy z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych, rolniczych i kulturze fizycznej
  • TR1A_W09
    Zna pozytywne przykłady wykorzystania turystyki i innych usług czasu wolnego w zakresie zmian stylu i podniesienia jakości życia człowieka dla promocji zdrowia