Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Natural basics of therapeutic tourism
Learning outcome:
Potrafi posługiwać się zdobytą wiedzą i samodzielnie opracowywać projekty zagospodarowania na podstawie walorów przyrodniczych wykorzystywanych w turystyce leczniczej
Connections with FLO:
  • TR1A_W09
    Zna pozytywne przykłady wykorzystania turystyki i innych usług czasu wolnego w zakresie zmian stylu i podniesienia jakości życia człowieka dla promocji zdrowia
  • TR1A_U03
    Potrafi określić elementy składowe oferty turystycznej dla różnych segmentów rynku turystycznego
  • TR1A_K05
    Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów dla turystyki