Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Natural basics of therapeutic tourism
Learning outcome:
Potrafi prognozować rozwój turystyki leczniczej w różnych jej aspektach
Connections with FLO:
  • TR1A_U02
    Potrafi określić strukturę potrzeb wraz ze sposobami ich zaspokajania dla różnych form turystyki