Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Geological hazards
Learning outcome:
Describes geological hazards and disasters explain relationship between geological hazard and geotourism
Connections with FLO:
  • TR1A_W02
    Ma podstawową, uporządkowaną i opanowaną wiedzę i terminologię dotyczącą turystyki i rekreacji wraz z wybranymi elementami wiedzy z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych, rolniczych i kulturze fizycznej
  • TR1A_W03
    Ma wiedzę o pozytywnych i negatywnych tendencjach i zmianach naturalnych oraz antropogenicznych, wynikających z procesów i zjawisk globalnych
  • TR2A_U11
    Ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego