Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Field seminars of the tourist cartography
Learning outcome:
Student posiada wiedzę o walorach i atrakcjach przyrodniczych, kulturowych i sportowo-rekreacyjnych.
Connections with FLO:
  • TR1A_W08
    Ma elementarną wiedzę o walorach i atrakcjach przyrodniczych, kulturowych, techniczno–inżynieryjnych, ekologicznych, społeczno-politycznych, sportowo-rekreacyjnych i prozdrowotnych, będących elementem struktury turystyki