Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Field seminars of the tourist cartography
Learning outcome:
Na podstawie obserwacji terenowych student potrafi wykonać mapę atrakcji turystycznych i geoturystycznych obszaru badań. Umie sporządzić profile morfologiczne i przekroje geologiczne.
Connections with FLO:
  • TR1A_U07
    Posiada podstawową umiejętność poszukiwania i gromadzenia informacji dla działalności turystycznej