Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Geological hazards
Learning outcome:
Knows and can explain basic terminology related to subsidence and collapse, subsidence hazards, mitigation and protection
Connections with FLO:
  • TR1A_W02
    Ma podstawową, uporządkowaną i opanowaną wiedzę i terminologię dotyczącą turystyki i rekreacji wraz z wybranymi elementami wiedzy z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych, rolniczych i kulturze fizycznej
  • TR1A_U06
    Potrafi identyfikować możliwe zagrożenia w procesie organizacji i obsługdze ruchu turystycznego i podróżniczego na różnych etapach świadczenia usług
  • TR2A_U11
    Ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego