Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Field seminars of the tourist cartography
Learning outcome:
Student zna metody stosowane w kartografii do lokalizacji obiektów w terenie, określania ich parametrów oraz wykonywania map.
Connections with FLO:
  • TR1A_W01
    Ma ogólna wiedzę dotyczącą obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych opisujących potrzeby człowieka i gospodarki dotyczące podróżowania, turystyki, rekreacji i innych usług czasu wolnego