Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Field seminars of the tourist cartography
Learning outcome:
Student potrafi przeprowadzić obserwacje terenowe, zlokalizować i opisać atrakcje turystyczne i geoturystyczne.
Connections with FLO:
  • TR1A_U03
    Potrafi określić elementy składowe oferty turystycznej dla różnych segmentów rynku turystycznego
  • TR1A_U07
    Posiada podstawową umiejętność poszukiwania i gromadzenia informacji dla działalności turystycznej