Module learning outcome data:
Code:
M_U005
Category:
Skills
Module:
Theory of tourism
Learning outcome:
Uczy się zdobywać podstawową wiedzę z zakresu turystyki, potrafi dotrzeć do literatury przedmiotu
Connections with FLO:
  • TR1A_U07
    Posiada podstawową umiejętność poszukiwania i gromadzenia informacji dla działalności turystycznej
  • TR1A_K06
    Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności