Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Theory of tourism
Learning outcome:
Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu turystyki
Connections with FLO:
  • TR1A_W02
    Ma podstawową, uporządkowaną i opanowaną wiedzę i terminologię dotyczącą turystyki i rekreacji wraz z wybranymi elementami wiedzy z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych, rolniczych i kulturze fizycznej