Module learning outcome data:
Code:
M_U008
Category:
Skills
Module:
Theory of tourism
Learning outcome:
Potrafi formułować teorie na temat turystyki na bazie zdobytej wiedzy
Connections with FLO:
  • TR1A_U16
    Potrafi wypowiadać się na tematy zawodowe typowe dla turystyki i rekreacji wykorzystując terminologię stosowaną w zagadnieniach przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych i prawnych