Module learning outcome data:
Code:
M_W009
Category:
Knowledge
Module:
Plate tectonics
Learning outcome:
Knows and can explain basic terminology related to Earths plate tectonics cyclicity
Connections with FLO:
  • TR1A_W02
    Ma podstawową, uporządkowaną i opanowaną wiedzę i terminologię dotyczącą turystyki i rekreacji wraz z wybranymi elementami wiedzy z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych, rolniczych i kulturze fizycznej
  • TR1A_U01
    Posiada umiejętność obserwacji i interpretacji podstawowych zjawisk zachodzących w turystyce