Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Museology
Learning outcome:
Zna podstawowe pojęcia z zakresu muzeologii
Connections with FLO:
  • TR1A_W02
    Ma podstawową, uporządkowaną i opanowaną wiedzę i terminologię dotyczącą turystyki i rekreacji wraz z wybranymi elementami wiedzy z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych, rolniczych i kulturze fizycznej